Jak snadno vymáhat podvod

1. Dotáhněte boj do konce a vymáhejte svoje peníze

Bohužel mnoho lidí nad podvodem sklopí uši a podvodník vesele pokračuje v podvodech dále a nikdo mu v tom nebrání. My se vám pokusíme vysvětlit, že právě nymáhání má smysl, pokud selhaly všechny dostupné možnosti urgencí a dlužník nereaguje.

Smyslem vymáhání je donutit podvodníka zaplatit, to co ukradl a ještě k tomu ho takzvaně potrestat. Nejefektivnějším a dostupným prostředkem je na dlužníka podat exekuci.

Exekuci provádí soudní exekutor a způsobí dlužníkovi nemalé obtíže. Dojde k zablokování jeho bankovních účtů, majetků a aktuální i budoucích příjmů od zaměstnavatelů.

Samozřejmě to podvodník může řešit jinak, ale už je to pro něj složitější.

 

2. Co potřebujete k tomu, abyste vůbec mohli svoje peníze vymáhat

a) vždy je nutné oznámit podvod na policii, která provede šetření a předá případ buď jako přestupek na město nebo jako trestný čin na soud

b) po ukončení přestupkového nebo soudního řízení obdržíte rozhodnutí či rozsudek o vině a trestu podvodníka, kde musí být uvedena povinnost obviněného uhradit škodu

"Podle § 228 odst. 1 trestního řádu se obžalovanému ukládá povinnost zaplatit poškozenému"

 

3. Co je dobré vědět před tím než se pustíme do podání exekuce

Jestli vás zajímá kolik stojí podání exekuce, tak vás uklidníme, protože to s vámi v rámci boje proti podvodníkům uděláme zdarma. Naši pomoc pak můžete dobrovolně podpořit formou příspěvku na provoz našeho portálu.

Vymáhat lze jakoukoli částku v řádu stokorun a výše. Celý proces vymáhání bude v režii exekutora, který vás bude informovat o svém konání.

Je fajn se připravit na to, že vymáhání ze strany exekutora může trvat velmi dlouho, tak jak to ve světě administrativy chodí. Na rovinu také uvádíme, že není jistota, že svoje peníze uvidíte, ale minimálně můžete říci "Udělal jsem maximum co šlo".

 

4. Jak vám pomůžeme s podáním exekuce

Je nám jasné, že zkušenost jak podat exekuce má málokdo, a tak jsme se rozhodli, že se to naučíme a většinu kroků uděláme za vás.

Zde je tedy seznam činností, které společně uděláme a pro vás to bude znamenat poslat jen 2 e-maily :).

 

1. VY nám pošlete e-mailem rozsudek na info(zavinac)podvodnabazaru(tecka)cz

2. MY vám zašleme plnou moc, která nás bude opravňovat k vyžádání si rozsudku s označením doložky o nabytí právní moci a k podání samotné exekuce

3. VY plnou moc zkontorlujete, doplníte, vytiskněte, podepíšte a oskenujete do formátu pdf a pošlete zpět

4. MY plnou moc elektronicky podepíšeme a vyžádáme si rozsudek opatřený doložkou o nabytí právní moci

5. MY následně na základě plné moci a rozsudku požádáme exekutora o vytvoření návrhu na podání exekuce

6. Exekutor nám pošle návrh exekuce k podpisu

7. MY elektronicky návrh exekuce podepíšeme a pošleme exekutorovi zpět

8. Exekutor pošle návrh exekuce na soud, který exekuci odsouhlasí a exekutor může začít konat

 

Tímto naše pomoc končí a začíná práce exekutora, který vás bude o průběhu vymáhání informovat.

Budou vám chodit informace o účtech a majetku, které dlužníkovi blokuje a náklady řízení, které dlužníkovi předepisuje k úhradě.

Podle novely exekučního řádu bude exekuce vedena po dobu 6ti let a v případě, že se po tuto dobu nic nevymůže, je možné exekuci 2x prodloužit vždy o 3 roky.

Případné prodloužení u vymáhání přestupků je bohužel zpoplatněno 500 Kč.

Prodloužení u vymáhání trestných činů z rozsudku je bezplatné.

Sdílej článek:

Komentáře:

Přidat komentář