1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání služby Serveru Uživatelem, zejména vkládání Příspěvků a zprostředkování kontaktu mezi podvedenými, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje z Příspěvků o podvodném jednání, Uživatelů nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Serveru.

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro fungování diskusního serveru upozorňujícího v dobré víře na podvodné jednání třetích osob.

4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které Podvodnabazaru.cz nabízí.

6. Veškeré informace, které Uživatel vloží jsou uchovávány do doby, dokud Uživatel nepožádá o výmaz.

7. Při vložení informací Uživatelem jsou do databáze uloženy tyto údaje o Uživateli:
Jméno - povinný údaj, je veřejně zobrazen
E-mail - povinný údaj, není veřejně zobrazen
Telefon - nepovinný údaj, není veřejně zobrazen
IP adresa - automatický údaj, není veřejně zobrazen