Znáte jiný telefon, e-mail nebo účet podvodníka? Přidejte informace k podvodu. Byli jste již ohlásit podvod na policii? Přidejte trestní oznámení. Podvedl Vás stejný podvodník a chcete se připojit k ostatním podvedeným? Napište komentář.
Podvod č. Vložil: Dne: Kopírovat odkaz na podvod
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Telefon:
Email:
POPIS PODVODU
Přes inzerát na Faceboku nabízela levně gramofonové desky. Po telefonu zněla důvěryhodně. Celkem vylákala 1329Kč s tím, že desky pošle okamžitě. Po zaslání peněz přestala komunikovat. Profil na FB smazala. Zjistil jsem, že je to známá podvodnice SIMONE PECINOVSKÁ, která zde má již několik evidovaných podvodů. Mám v plánu podat toto trestní oznámení podle tohoto návodu (zkopíroval jsem z jiného příspěvku: PROSÍM VŠECHNY, které tato osoba podvedla, ať už se jednalo o jakkoli malou částku, příp. se jen chystala podvést (i příprava je trestná!), aby podali trestní oznámení, ve kterém uvedenou tuto sp. zn.: KRPT -243453/TČ-2020-070221 (urychlý to spojování věci). Trestní oznamení - můžete například takto jednodušše: Trestní oznámení V souladu s § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, tímto podávám oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin na paní Simone Pecinovskou, neboť z níže uvedeného popisu jednání této osoby lze mít za to, že došlo ke spáchání trestného činu. Odůvodnění Paní Simone Pecinovská pod jménem/přezdívkou XY mě dne X.Y.2021 oslovila na bazaru/facebooku/..
Slíbila mi poslat knihy/hračky/… po převedení peněz na účet 296707661/0300. Částka ve výši 500 Kč byla převedena dne X.Y. 2021. Do dnešního dne zboží nedorazilo, paní od té doby nekomunikuje. (nebo varianta: Naštěstí před platbou jsem dotyčnou prověřil/a…) Na internetu se dá dohledat, že se jedná o podvodnici (https://podvodnabazaru.cz/post/show?postId=24) a že je již zahájeno trestní řízení pod sp.zn. KRPT 243453/TČ-2020-070221. V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu požaduji, abych byla do jednoho měsíce od podání tohoto trestního oznámení vyrozuměna o učiněných opatřeních. Příloha: Konverzace z bazaru/messengeru 
 Výpis z bankovního účtu S pozdravem XY, poškozený Do hlavičky dáte jméno toho kdo trestní oznámení podává a u jakého oddělení Policie, datum a kde. Takto připravené zanesete na nejbližší Policii a měli by to od vás jen převzít (nechte si potvrdit podání na svou kopii). Takže opravdu to za tu spravedlnost stojí. Hlavně, aby s tím už začali něco dělat a neokrádala dál a dál. Ze zákona: § 209 TZ (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (pozn. min. 10tis. Kč), bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu (pozn. min. 100tis. Kč). (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo ... jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek (pozn. nouzový stav). (6) Příprava je trestná. § 138 TZ (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10000 Kč, c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100000 Kč
TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Číslo a místo oznámení:
Číslo a místo hromadného řízení:
Součet trestních oznámení:
PŘIDAT KOMENTÁŘ - PŘIPOJIT SE K PODVEDENÝM
PŘIDAT INFORMACE O PODVODNÍKOVI
Vyplňtě nové údaje k podvodu. Čím více bude informací o podvodníkovi, tím lépe ostatní najdou stejného podvodníka a můžou se připojit k podvodu.
VAŠE ÚDAJE
PŘIDAT SKUTEČNÉ JMÉNO MAJITELE ÚČTU
Přidejte pouze skutečné jméno a příjmení majitele účtu, které zobrazuje internetové bankovnictví a vyberte kterému účtu jméno patří. Nenahrávejte vymyšlená profilová jména z bazarů.
VAŠE ÚDAJE
PŘIDAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Vyplňtě číslo a místo trestního oznámení. V případě, že policie již případy spojila, tak číslo hromadného řízení. Zároveň Vás prosíme o částku, aby byl přehled o celkové sumě podvodu.
VAŠE ÚDAJE
Odkaz na podvod byl zkopírován do schránky.