Jak podat trestní oznámení

Pokud jste byli podvedeni pravděpodobně budete chtít podat trestní oznámení pro neoprávněné obohacení. Je zbytečné si cokoliv vyčítat a přemýšlet, kde jste udělali chybu. Stalo se to mnoha jiným i mně jako autorovi článku. Nejlepší, co můžete udělat, je podat trestní oznámení podvodu na Policii ČR. Je k tomu potřeba odvaha, ale nakonec vám to přinese dobrý pocit, že jste pro odhalení a dopadení podvodníka udělali maximum. Nebudete v tom sami a uvidíte, že cesta k dosažení spravedlnosti existuje.

V článku najdete kapitoly:

- jak podat trestní oznámení na dlužníka

- kam a kde podat trestní oznámení

- možnost elektronického podání - trestní oznámení online

- jak napsat trestní oznámení - vzor trestního oznámení

- jak se odvolat proti odložení věci v trestním řízení

Zde jsme vám sepsali pár jednoduchých kroků jak postupovat

1. Zajděte osobně nahlásit podvod na policii, není na co čekat a je to nejrychlejší. Podat trestní oznámení lze na kterékoli policejní stanici. Oznámení musí každý podvedený podat osobně sám za sebe. Hromadné oznámení v ČR neexistuje. Policie si případy podvedených sama spojí podle společných údajů podvodníka a pokud škoda přesáhne 10 tisíců bude hodnoceno jako trestný čin. Na policii strávíte max hodinu a je dobré si sebou vzít všechny dostupné informace o podvodníkovi: (potvrzení o platbě z internetového bankovnictví, opis inzerátu a jeho číslo, opis komunikace s podvodníkem atd.) Policie Vám nakonec vystaví číslo trestního oznámení.

2. Číslo trestního oznámení doporučujeme vložit k vašemu nahlášenému podvodu přes tlačítko: "Přidat trestní oznámení". Zvýšíte tak šanci, že další podvedení se k tomuto případu budou připojovat a Policie si případy lépe spojí.

3. Trestní oznámení můžete případně nahlásit e-mailem skrze epodatelnu Policie ČR [email protected] dle námi připraveného vzoru ve formádu doc. V případě potřeby si můžete uložit vzor trestního oznámení v pdf formátu například k vytisknutí. Vše lze ale podat elektronicky. Dobře popište co se přihodilo, jak jste komunikovali, kam jste zaplatili a napište o podvodníkovi maximum zjištěných informací, které mohou policii pomoci (telefon, email, číslo inzerátu, název profilu na facebooku). Do přílohy emailu nezapomeňte vložit celou ofocenou komunikaci s podvodníkem, kopii inzerátu a doklad o platbě z účtu. Po odeslání očekávejte, že policie vás může pozvat k osobní dovysvětlení.

4. Pokud policie případ odloží můžete se do 3 dnů odvolat a případ nechat přezkoumat dle následujícího postupu.

Co dělat, když dojde k odložení věci v trestním řízení
 
Pokud orgány činné v trestním řízení (policejní orgán nebo státní zástupce) neshledají důvody pro zahájení trestního stíhání, věc usnesením odloží. Proti tomuto usnesení může poškozený, podat stížnost dle vzoru, tedy opravný prostředek podle trestního řádu. Stížnost má odkladný účinek, což znamená, že trestní stíhání nemůže být ukončeno, dokud o stížnosti není rozhodnuto. Odložení věci je u majetkových trestných činů relativně běžné, a to zejména za situace, kdy policie nemá dostatečné důkazy ke sdělení obviněné ve vztahu ke konkrétní osobě proto je vhodné ve stížnosti zmiňovat veškeré relevantní důvody, které policejní orgán odmítl řešit, neřešil nebo řešil nesprávně v rámci prověřování případu. 
 
Lhůta k podání stížnosti
 
Stížnost je třeba podat do tří dnů ode dne doručení usnesení o odložení věci. Lhůta začíná běžet následující den po doručení usnesení o odložení. Pokud by konec lhůty připadl na den pracovního klidu nebo pracovního volna, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůta je zachována, pokud bude stížnost podána poslední den lhůty u doručujícího orgánu. To znamená, že pokud stížnost podáváte poštou, musí být na razítku na obálce vyznačen jako nejzazší datum třetí den ode dne doručení usnesení o odložení věci. Pokud byste věc zasílali e-mailem, je potřeba, aby byl dokument opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stížnost se podává prostřednictvím orgánu, který o věci rozhodl, nejčastěji tak půjde o Policii ČR a rozhoduje o ní nadřízený orgán, který přezkoumá správnost usnesení a stížnosti předcházejícího řízení. Typicky půjde o státní zastupitelství v obvodu (původním okresu), kde se případ řeší.
 
Jak státní zástupce rozhoduje o stížnosti
 
Státní zástupce přezkoumává celé dosavadní řízení, zejména však zda odložení věci bylo důvodné a vydané v souladu se zákonem. O výsledku stížnosti poškozeného státní zástupce vyrozumí. Pokud nadřízený orgán stížnost zamítne, má to za následek, že usnesení o odložení věci je pravomocné. Pokud nadřízený orgán stížnosti vyhoví, zruší usnesení o odložení věci a věc vrátí orgánu, který usnesení vydal, k dalšímu řízení.
Nutno však zdůraznit, že pokud policejní orgán věc odloží, neznamená to, že v budoucnu nemůže být trestní stíhání zahájeno. Pokud vyjdou najevo nové skutečnosti či důkazy, může policejní orgán věc znovu prošetřit a zahájit trestní stíhání, třeba i na podnět poškozeného.


 

 

Sdílej článek: